" TECHNICA"

 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

  Περίληψη των συνιστώμενων επιπέδων Βιοχημικού κινδύνου «Biosafety Levels» BSL για τα μολυσματικά υλικά

 

BSL

Μολυσματικοί παράγοντες

Πρακτικές

Εξοπλισμός ασφάλειας (Αρχικός εξοπλισμός)

Εγκαταστάσεις

(Δευτερεύον εξοπλισμός)

1

Γνωστοί που προκαλούν ασθένειες σε υγιείς ενηλίκους

Τυποποιημένες μικροβιολογικές πρακτικές

Καμία απαίτηση

Ανοικτός   νεροχύτης πάγκων όπου απαιτείται

2

Συνδεμένοι με ανθρώπινες ασθένειες, κίνδυνος = δερματικά, κατάποση, βλέννες.

BSL-1 πρακτική συν:

Περιορισμένη πρόσβαση

Προειδοποιήσεις Βιοχημικού κινδύνου

Προφυλάξεις "Sharps"

Εγχειρίδιο Βιοχημικού κινδύνου που καθορίζει οποιεσδήποτε αναγκαίες πολιτικές απολύμανσης αποβλήτων ή ιατρικές επιτηρήσεις

Αρχικός εξοπλισμός = BSC για τις κατηγορίες Ι ή ΙΙ ή άλλες  συσκευές συγκράτησης που χρησιμοποιούνται για όλους τους χειρισμούς   που προκαλούν   παφλασμούς ή τα αερολύματα των μολυσματικών υλικών. Επίσης εργαστηριακά ρούχα, γάντια, προστασία προσώπου.

BSL-1 συν:

Κλίβανος

3

Γηγενή ή εξωτικοί με δυνατότητα για αερομεταφερόμενη μετάδοση, η ασθένεια μπορεί να έχει σοβαρές ή θανατηφόρες συνέπειες

BSL-2 πρακτική συν:

Ελεγχόμενη πρόσβαση

Απολύμανση όλων των αποβλήτων

Απολύμανση του ιματισμού εργαστηρίων πριν πλυθεί

Χορήγηση βασικών Ορών

Αρχικός εξοπλισμός = BSC για τις κατηγορίες Ι ή ΙΙ ή άλλες  συσκευές συγκράτησης που χρησιμοποιείται για όλους τους ανοικτούς χειρισμούς  Επίσης εργαστηριακά ρούχα, γάντια, προστασία προσώπου, αναπνευστική προστασία.

BSL-2 συν:

Φυσικός χωρισμός από τους διαδρόμους πρόσβασης

Αυτόνομη ένδυση, πρόσβαση διπλής-πόρτας

Αέρας που δεν ανακυκλοφορεί

Αρνητική πίεση στο εργαστήριο

4

Επικίνδυνοι / εξωτικοί   που προκαλούν υψηλό κίνδυνο, ασθένειες απειλητικές για τη ζωή, αερομεταφερόμενες  μολύνσεις εργαστηρίων ή σχετικά  με  άγνωστο κίνδυνο μετάδοσης.

BSL-3 πρακτικές συν:

Αλλαγή ιματισμού πριν την εισαγωγή

Ντους στην έξοδο

Όλο το υλικό  απολυμαίνεται κατά  την έξοδο από την διαδικασία.

 

Αρχικός εξοπλισμός = όλες οι διαδικασίες που αφορούν σε BSC κατηγορίας ΙΙΙ ή BSC  κατηγορίας Ι ή ΙΙ  σε συνδυασμό με    πλήρη   στολή, προσωπικό αέρα – παρεχόμενης  θετικής πίεσης.

BSL-3 συν:

Χωριστό κτήριο ή απομονωμένη ζώνη

Ανεξάρτητος αερισμός - εξαερισμός, κενό, και   συστήματα απολύμανσης

Άλλες απαιτήσεις που περιγράφονται στο πρωτόκολλο

 

 

Πίνακας 1.   Επιλογή Βιοχημικού Θαλάμου «Βιο-Safety Cabinet» BSC μέσω της αξιολόγησης του κινδύνου σύμφωνα με το NSF 49

Αξιολογημένος Βιοχημικός κίνδυνος

 

Παρεχόμενη Προστασία

BSC
Κατηγορία

Προσωπικό

Προϊόν

Περιβάλλον

 

BSL 1-3

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

I

BSL 1-3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

II
(A, B1,
B2, B3)

BSL 4

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

III
B1, B2

 

Πίνακας 2.   Σύγκριση   χαρακτηριστικών μεταξύ  BSC σύμφωνα με το NSF 49

BSC
Κατηγορία


Ταχύτητα (
m/s)

Σχέδιο ροών αέρος

Εφαρμογές

Μη πτητικές τοξικές,
Χημικές ουσίες και
Ραδιονουκλεϊ'δια

Πτητικές τοξικές,
Χημικές ουσίες και
Ραδιονουκλεϊ'δια

I

0,40

Εισαγωγή - εξαγωγή αέρα   μέσω HEPA   (βλ.σχέδιο 2)

NAI

NAI (1)

II, A

0,40

70% ανακυκλοφορία που διανέμεται εκ νέου στην περιοχή εργασίας   μέσω HEPA, το 30% μπορεί να εξαχθεί μέσω HEPA πίσω στο δωμάτιο ή στο εξωτερικό

NAI

OXI

II, B1

0.50

 

Ο αέρας απαγωγής πρέπει να περάσει στο εξωτερικό περιβάλλον μέσω ενός φίλτρου HEPA

NAI

NAI (πολύ μικρά ποσά) (2)

II, B2

0.50

 

Καμία  ανακυκλοφορία, συνολική απαγωγή στο εξωτερικό μέσω  σκληρού αγωγού και ενός φίλτρου HEPA

NAI

ΝΑΙ (μικρά ποσά)

II, B3

0.50

 

Όπως στο ΙΙ, Α, αλλά  αρνητική πίεση στο δωμάτιο, ο αέρας απαγωγής διοχετεύεται στο εξωτερικό μέσω ενός φίλτρου HEPA

NAI

NAI (πολύ μικρά ποσά) (2)

III

N/A

 

Αέρα ανεφοδιασμού μέσω σκληρών αγωγών που απάγονται στο εξωτερικό μέσω δύο φίλτρων HEPA στη σειρά

NAI

ΝΑΙ (μικρά ποσά)

 

(1) Η εγκατάσταση μπορεί να απαιτήσει  ειδικό αγωγό στο εξωτερικό, ένα   φίλτρο ενεργού άνθρακα σε σειρά, αντιεκρηκτικές συσκευές (απόδειξη έκρηξης) και άλλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο θάλαμο.  Αποφόρτιση θαλάμου της  κατηγορίας Ι   μέσα σε ένα δωμάτιο   πρέπει να εφαρμοσθεί εάν χρησιμοποιούνται  πτητικές χημικές ουσίες.

(2) Σε καμία περίσταση  δεν πρέπει η χημική συγκέντρωση να πλησιάσει τα χαμηλότερα όρια έκρηξης της ένωσης.

 

Πίνακας 3.    Δοκιμές που εφαρμόζονται για την πιστοποίηση στις τρεις κατηγορίες BSC σύμφωνα με το NSF 49

Δοκιμές που εκτελούνται για

BSC

Κατηγορία
I

Κατηγορία
II

Κατηγορία
III

Αρχική δοκιμή

 

 

 

Ακεραιότητα θαλάμου

Μ/Ε

A

A

Διαρροή φίλτρων HEPA

A

A

A

Σχεδιάγραμμα ταχύτητας

A

A

A

Αρνητική πίεση / ποσοστό εξαερισμού

B

A

A

Σχεδιάγραμμα ροών καπνού αέρος

A

A

E/F

Συναγερμοί και ασφάλειες

C, D

C, D

A

Ηλεκτρική ασφάλεια

 

 

 

Ηλεκτρική διαρροή, κ.λπ.

E, D

E, D

E, D

Γειώσεις

D

D

D

Αλλα

 

 

 

Ένταση φωτισμού

E

E

E

Ένταση UV  

C, E

C, E

C, E

Επίπεδο θορύβου

E

E

E

Δόνηση

E

E

E

 

 

Απαίτηση κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης.

A

Απαίτηση για την κατάλληλη πιστοποίηση εάν ο θάλαμος είναι νέος, έχει μετακινηθεί ή τα πάνελ έχουν αφαιρεθεί για τη συντήρηση.

B

Εάν χρησιμοποιείται με  γάντια.

C

Εάν υπάρχει.

D

Για την ηλεκτρική ασφάλεια.

E

Προαιρετικός, κατά την κρίση του χρήστη.

F

Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη διανομή αέρα μέσα στο θάλαμο για τις καθαρές έως τις βρώμικες διαδικασίες.

Μ/Ε

Μη εφαρμόσιμη

Πίνακας 4. Εφαρμόσιμες δοκιμές στα BSC σύμφωνα με το NSF 49

Δοκιμή

ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

I

II

III

Διαρροή φίλτρων HEPA

(F,IID)(1)

(F, IID)

(F, IID)

Σχεδιάγραμμα ροών καπνού αέρος

Κανένα ίχνος καπνού εξωτερικά του   BSC

(F, IIC)

Μ/Ε

Ακεραιότητα θαλάμου

Μ/Ε

(F,IIE)

Μ/Ε

Σχεδιάγραμμα ταχύτητας

0,4-0,65 m/s (F,IIB,3b)

0,4 m/s - τύπος A; 0.5 m/s - τύπος B (F,IIB)

Μ/Ε

Ταχύτητες επιπέδου γαντιών ή χωρίς γάντια

0.75 m/s (F,IIB,3b(1)(C))

Μ/Ε

Μ/Ε

Πίεση   γαντιών και επιπέδου γαντιών

Μ/Ε

Μ/Ε

-0.5" [p. 145](2)

Τύπος ταχύτητας

Μ/Ε

(F,IIA)

Μ/Ε

 

1.  Οι παρενθέσεις αναφέρονται  στο NSF 49   και   δείχνουν τα συγκεκριμένες τμήματα και τις υποενότητες

2.  Οι   παρένθεση   ([]) αναφέρεται στην Laboratory Safety Monograph, αριθμός σελίδας.  

 

Αρθρα | Foto Χειρουργείων | Foto Cleanrooms | Ερωτηματολόγιο | Επικοινωνία

       HOME