" TECHNICA"

 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο     Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Α Σ

 

Σας πληροφορούμε ότι έχουμε μεγάλη εμπειρία στις μελέτες και επιβλέψεις στο εξωτερικό από 1975 και στην Ελλάδα από το 1980 και ειδικότερα στις μελέτες στείρων χώρων   όπως :

 

         α) DOCTUM Φαρμακευτική 1ο χιλ Λ. Παιανίας - Μαρκοπούλου πληρ. Κο Νικολόπουλο ΕΟΦ 1995

         β) ΕΟΦ Στείρος Χώρος Λ.Μεσογείων 284 Αθήνα Ελλ. Ψυκτική 1993 πληρ. Κο Νικολόπουλο ΕΟΦ

         γ) KLEVA Στείροι Χώροι

         δ) Κλιματισμός Ασύπτων Χώρων πληρ. Κο Νικολόπουλο ΕΟΦ

         ε) Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελλ. Ψυκτική πληρ. Κα Ροδίτη.

         Στ) REMEDINA Ελλ. Ψυκτική

         ζ) Πανεπιστήμιο Ξάνθης Ελλ. Ψυκτική

         η) ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Ινς. Μικροηλεκτρονικής πληρ. Κα Τζώη,

         θ) ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Στείρος Χώρος κου Χιωτέλη πληρ. Κο Κυριαζάκο Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών

         ι) ΕΛΠΕΝ ΑΕ Μονάδα Εναίσιμων Αντιβιοτικών 21 Χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου Πικέρμη Αττικής πληρ. Κο Πενταφράγκα.

 

         Μελετήσαμε και επιβλέψαμε την κατασκευή των Στείρων Χώρων:

 

         α) Ιοντικός εμφυτευτής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος πληρ. Κα Τσώη

         β) Πανεπιστήμιο Αθηνών πληρ. Κα Ροδίτη κος Σιβρίδης

       γ) Πανεπιστήμιο Ξάνθης, κο Γεωργουλά κα Γκιρκινούδη Στέλλα και Δήμητρα

      δ)Φαρμ/νία HELP Ιωάννινα, μετρήσεις στειρότητας class 1.000 και 10.000 με Κο Νικολόπουλο Ε.Ο.Φ.,

        ε) ελέγξαμε την μελέτη και την κατασκευή 11 χειρουργείων στο Δημόσιο Νοσοκομείο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ πληρ.                     κα Κούτσια-Κα Τσαντοπούλου.

 

          Επίσης μελετήσαμε και κατασκευάσαμε :

 

         α) Καθαρό Χώρο class 10.000 του EBPG-3 ROOM, στο Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ  

           Δημόκριτος, πληρ. Κα  Νασιοπούλου-Κο Γλέζο

         β) Χημικές Εστίες και Συστήματος Απαγωγής, στο Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος  

           πληρ. κα Τζώη-Κο Αργείτη

         γ)Δύο Χημικές Εστίες και Συστήματος Απαγωγής, στο Ι/ΡΡΠ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος πληρ. Κο Χιωτέλλη-Κο

          Ευαγγελάτο

         δ) Συστήματος Απαγωγής, στο Εργαστήριο Υγειοφυσικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, πληρ. Κο Παντελιά,

         ε) μελετήσαμε και βελτιώσαμε ήδη υπάρχοντες Στείρους Χώρους στο εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής

          πληρ. Κα Τζώη -     Κα Τσώη,

         στ) μελετήσαμε και κατασκευάσαμε Καθαρό Χώρο class 10.000 στο Α.Κ.Ε.Σ.Ω. (κέντρου εξωσωματικής

            γονιμοποίησης), πληροφορίες   Κο  Τσιριγώτη  -  Κο Πελεκάνο,

          ζ) μελετήσαμε  και κατασκευάσαμε  Καθαρό  Χώρο  class 10.000 στο EΚΕΦΕ Δημόκριτος  (εργαστήριο

           Ραδιοϊσοτόπων Ρ.Ρ.Π.)       πληρ. Κο Χιωτέλλη-Κο Παπαδόπουλο.

          ζ) μελετήσαμε  και βελτιώασαμε τους χώρους παραγωγής στην Φαρμακοβιομηχανία BEVO Α.Ε. στο

           Σχηματάρι  πληρ. Κο Βορύλα.

          η) μελετήσαμε  και κατασκευάσαμε  Airshower - Ghange room - Ειδικό εργαστήριο κλπ στο ΙΙΒΕΑΑ (Ιδρυμα

            Ιατροβιολογικών  Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών) πληρ. κα Παπαδημητρίου.

          θ)  προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σταθερής θερμοκρασίας - συναγερμού στο εργαστήριο

            Βιοτεχνολογίας στο ΙΒΕΑΑ (Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών) πληρ.  

            κα   Παπαδημητρίου.

            ι) προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σταθερής θερμοκρασίας - συναγερμού στο εργαστήριο     

          Γενετικής του ΚΒΕ στο ΙΙΒΕΑΑ (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών) πληρ. Κα    

          Παπαδημητρίου. 

           λ) "MEDIMALL" Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης,   στον   Πύργο  Αθηνών για καθαρότητα  χώρων  -  

           CLASS  C  και D. Πληρ. κ.  Ξυδιά.   

           μ) "Iατρικό Αντικαρκινικό Κέντρο",   στην   Φλώρινα.  Πληρ. Δόκτωρ Παπασωτηρίου.

 

       Μέλος επιτροπής του Κ.Ε.Ε.Λ (Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).

 

         Τέλος πλήθος άλλων μελετών και κατασκευών, στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο.

 

 Home